🟰Nederlandse definities Archimate 3.1

v0.44 – Laatste update 10-05-2022

Strategie-elementen

CapabiliteitEen capabiliteit vertegenwoordigt een vaardigheid die een actief structuurelement, zoals een organisatie, persoon of systeem, bezit.
AanvalsplanEen aanvalsplan van actie is een benadering of plan voor het configureren van bepaalde capaciteiten en middelen van de onderneming, ondernomen om een ​​doel te bereiken.
BronEen bron vertegenwoordigt een asset die eigendom is van of wordt beheerd door een persoon of organisatie.
Waardestroom Een waardestroom vertegenwoordigt een opeenvolging van activiteiten die een algemeen resultaat creëren voor een klant, belanghebbende of eindgebruiker.

Bedrijfslaag

BedrijfsActeurEen bedrijfsactor is een organisatorische eenheid die in staat is bepaald (actief) gedrag te vertonen.
BedrijfsSamenwerkingEen bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context.
BedrijfsEventEen gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag beïnvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties)
BedrijfsFunctieEen bedrijfsfunctie is een verzameling zakelijk gedrag op basis van een gekozen reeks criteria (meestal vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties), nauw afgestemd op een organisatie, maar niet noodzakelijkerwijs expliciet bepaald door de organisatie.
BedrijfsInteractieEen bedrijfsinteractie is een eenheid van collectief zakelijk gedrag uitgevoerd door (een samenwerking van) twee of meer zakelijke rollen.
BedrijfsInterfaceEen bedrijfsinterface is een toegangspunt waar een bedrijfsservice beschikbaar wordt gesteld aan de omgeving.
BedrijfsObjectEen bedrijfsobject vertegenwoordigt een concept dat binnen een bepaald bedrijfsdomein wordt gebruikt.
BedrijfsProcesEen bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren.
BedrijfsRolEen bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden.
BedrijfsdienstEen bedrijfsdienst voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie.
ContractEen contract vertegenwoordigt een formele of informele specificatie van een overeenkomst tussen een aanbieder en een consument die de rechten en plichten die aan een product zijn verbonden specificeert en functionele en niet-functionele parameters voor interactie vastlegt.
ProductEen product vertegenwoordigt een samenhangend geheel van diensten en/of passieve structuurelementen, vergezeld van een contract/overeenkomstenpakket, dat in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten.
VertegenwoordigingEen representatie vertegenwoordigt een waarneembare vorm van de informatie die een bedrijfsobject draagt.

Applicatielaag

Applicatie SamenwerkingEen applicatiesamenwerking vertegenwoordigt een aggregaat van twee of meer applicatiecomponenten die samenwerken om collectief applicatiegedrag uit te voeren.
Applicatie ComponentEen modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.
Applicatie EventEen toepassingsgebeurtenis is een toepassingsgedragselement dat een statuswijziging aangeeft.
Applicatie functieEen samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie.
Applicatie InteractieEen applicatie-interactie vertegenwoordigt een eenheid van collectief applicatiegedrag uitgevoerd door (een samenwerking van) twee of meer applicatiecomponenten.
Applicatie interfaceEen applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgeving
Applicatie procedureEen aanvraagproces vertegenwoordigt een opeenvolging van toepassingsgedragingen waarmee een specifiek resultaat wordt bereikt.
Applicatie serviceEen toepassingsservice vertegenwoordigt een expliciet gedefinieerd blootgesteld toepassingsgedrag.
Applicatie Data ObjectEen data-object vertegenwoordigt gegevens die zijn gestructureerd voor geautomatiseerde verwerking.

Technologielaag

ArtefactEen artefact vertegenwoordigt een stuk gegevens dat wordt gebruikt of geproduceerd in een softwareontwikkelingsproces of door implementatie en werking van een IT-systeem.
Communicatie netwerkEen communicatienetwerk vertegenwoordigt een reeks structuren die computersystemen of andere elektronische apparaten met elkaar verbindt voor verzending, routering en ontvangst van gegevens of op gegevens gebaseerde communicatie zoals spraak en video.
ApparaatEen apparaat is een fysieke IT-resource waarop systeemsoftware en artefacten kunnen worden opgeslagen of ingezet voor uitvoering.
NodeEen Node vertegenwoordigt een computationele of fysieke bron die host, manipuleert of interageert met andere computationele of fysieke bronnen.
PadEen pad vertegenwoordigt een koppeling tussen twee of meer Nodes, via welke deze knooppunten gegevens of materiaal kunnen uitwisselen.
Systeem softwareSysteemsoftware vertegenwoordigt software die voorziet in of bijdraagt ​​aan een omgeving voor het opslaan, uitvoeren en gebruiken van software of gegevens die erin zijn geïmplementeerd.
Technologie SamenwerkingEen technologiesamenwerking vertegenwoordigt een aggregaat van twee of meer knooppunten die samenwerken om collectief technologisch gedrag uit te voeren.
Technologie EventEen technologiegebeurtenis is een technologisch gedragselement dat een toestandsverandering aangeeft.
Technologie FunctieEen technologiefunctie vertegenwoordigt een verzameling technologisch gedrag dat door een knooppunt kan worden uitgevoerd.
Technologie InteractieEen technologie-interactie vertegenwoordigt een eenheid van collectief technologiegedrag dat wordt uitgevoerd door (een samenwerking van) twee of meer knooppunten.
Technologie InterfaceEen technologie-interface vertegenwoordigt een toegangspunt waar toegang kan worden verkregen tot technologiediensten die door een knooppunt worden aangeboden.
Technologie ObjectEen technologieobject vertegenwoordigt een passief element dat wordt gebruikt of geproduceerd door technologiegedrag.
Technologie ProcesEen technologisch proces vertegenwoordigt een opeenvolging van technologisch gedrag dat een specifiek resultaat bereikt.
Technologie ServiceEen technologiedienst vertegenwoordigt een expliciet gedefinieerd blootgesteld technologiegedrag.

Fysieke elementen

Distributie netwerkEen distributienetwerk vertegenwoordigt een fysiek netwerk dat wordt gebruikt om materialen of energie te transporteren.
Apparatuur Apparatuur vertegenwoordigt een of meer fysieke machines, gereedschappen of instrumenten die materialen kunnen maken, gebruiken, opslaan, verplaatsen of transformeren.
FaciliteitEen faciliteit vertegenwoordigt een fysieke structuur of omgeving.
MateriaalMateriaal vertegenwoordigt tastbare fysieke materie of fysieke elementen.

Implementatie- en migratie-elementen

LeverbaarEen deliverable vertegenwoordigt een nauwkeurig gedefinieerde uitkomst van een werkpakket.
GatEen kloof vertegenwoordigt een verklaring van verschil tussen twee plateaus.
Implementatie EventEen implementatiegebeurtenis is een gedragselement dat een toestandsverandering met betrekking tot implementatie of migratie aangeeft.
PlateauEen plateau vertegenwoordigt een relatief stabiele staat van de architectuur die gedurende een beperkte periode bestaat.
WerkpakketEen werkpakket vertegenwoordigt een reeks acties die zijn geïdentificeerd en ontworpen om specifieke resultaten te bereiken binnen bepaalde tijds- en middelenbeperkingen.

Structuurrelaties

Aggregatie RelatieDe aggregatierelatie geeft aan dat een element uit een of meer andere concepten bestaat.
Opdracht RelatieDe opdrachtrelatie drukt de toewijzing van verantwoordelijkheid, het uitvoeren van gedrag of de uitvoering uit.
Samenstelling RelatieDe compositierelatie geeft aan dat een element uit een of meer andere concepten bestaat.
Realisatie RelatieDe realisatierelatie geeft aan dat een entiteit een cruciale rol speelt in de creatie, verwezenlijking, instandhouding of werking van een meer abstracte entiteit.

Afhankelijkheidsrelaties

Toegang RelatieDe toegangsrelatie modelleert het vermogen van gedrag en actieve structuurelementen om passieve structuurelementen te observeren of erop te reageren.
Invloed RelatieDe invloedsrelatiemodellen dat een element van invloed is op de implementatie of het bereiken van een bepaald motivatie-element.
Presenteren RelatieDe serveerrelatie modelleert dat een element zijn functionaliteit aan een ander element levert.

Dynamische relaties

Stroom RelatieDe stroomrelatie vertegenwoordigt de overdracht van het ene element naar het andere.
Triggering RelatieDe triggerende relatie beschrijft een temporele of causale relatie tussen elementen.

Overige relaties

Vereniging RelatieEen associatierelatie modelleert een niet-gespecificeerde relatie, of een relatie die niet wordt vertegenwoordigd door een andere ArchiMate-relatie.
Specialisatie RelatieDe specialisatierelatie geeft aan dat een element een bepaald soort ander element is.

Relatieconnectoren

En- KnooppuntEen en-knooppunt wordt gebruikt om expliciet uit te drukken dat meerdere elementen samen deelnemen aan de relatie.
Of KnooppuntEen of-knooppunt wordt gebruikt om expliciet uit te drukken dat een van de elementen deelneemt aan de relatie.

ArchiMate definities zijn overgenomen van The Open Group en vrij vertaald middels Google translate.

Volgend artikel