Beveiligingsadvies NCSC-2023-0429 [1.01] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Sonicwall

NCSC

SonicWall heeft kwetsbaarheden verholpen in Global Management System (GMS) en Analytics. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Manipulatie van gegevens
Omzeilen van authenticatie
Omzeilen van beveiligingsmaatregel
(Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
SQL Injection
Toegang tot systeemgegevens

NCSC-2023-0429 [1.01] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in Sonicwall

SonicWall is de leverancier van de Global Management System (GMS) en Analytics, die gebruikt worden door organisaties voor netwerkbeheer en security management. Deze systemen worden gebruikt om meerdere SonicWall firewalls en andere beveiligingsapparaten te beheren en te monitoren.

De kwetsbaarheden in GMS en Analytics kunnen door kwaadwillenden worden misbruikt om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot verschillende vormen van schade, zoals manipulatie van gegevens, het omzeilen van authenticatie en beveiligingsmaatregelen, (Remote) code execution met Administrator/Root rechten, SQL Injection en toegang tot systeemgegevens.

De impact van een beveiligingsrisico op dit product kan zeer ernstig zijn. Een aanvaller kan bijvoorbeeld gevoelige bedrijfsgegevens manipuleren, de beveiligingssystemen omzeilen en toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie. Dit kan leiden tot datalekken, financiële schade, reputatieschade en verstoring van bedrijfsprocessen.

Het is daarom van cruciaal belang dat organisaties die SonicWall GMS en Analytics gebruiken, de door de leverancier uitgebrachte beveiligingsupdates zo snel mogelijk implementeren om de kwetsbaarheden te verhelpen en de systemen te beschermen tegen mogelijke aanvallen. Het is ook belangrijk om de beveiligingsconfiguratie van deze systemen regelmatig te controleren en bij te werken om de risico’s tot een minimum te beperken.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl