Beveiligingsadvies NCSC-2023-0621 [1.01] [H/H] Kwetsbaarheden verholpen in QlikTech Qlik Sense

NCSC

QlikTech heeft kwetsbaarheden verholpen in Qlik Sense Enterprise. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren op het systeem waar Qlik Sense is geïnstalleerd en zo mogelijk dat systeem over te nemen.

NCSC-2023-0621 [1.01] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is hoog en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in QlikTech Qlik Sense

QlikTech is de leverancier van Qlik Sense Enterprise, een data-analyse en visualisatietool die wordt gebruikt door bedrijven over de hele wereld om inzichten te verkrijgen uit hun data. Qlik Sense Enterprise wordt gebruikt door organisaties in verschillende sectoren, waaronder financiële dienstverlening, gezondheidszorg, retail en productie.

De kwetsbaarheden die zijn verholpen in Qlik Sense Enterprise kunnen worden misbruikt door een ongeauthenticeerde kwaadwillende om willekeurige code uit te voeren op het systeem waar Qlik Sense is geïnstalleerd. Dit kan leiden tot het overnemen van het systeem door de aanvaller, waardoor gevoelige gegevens worden blootgesteld en de integriteit van het systeem in gevaar komt.

Het is essentieel dat organisaties die Qlik Sense Enterprise gebruiken deze updates zo snel mogelijk implementeren om de kwetsbaarheden te verhelpen en hun systemen te beschermen tegen potentiële aanvallen. Het negeren van beveiligingsrisico’s kan leiden tot ernstige gevolgen, waaronder dataverlies, reputatieschade en financiële verliezen. Het is daarom van groot belang voor organisaties om altijd alert te zijn op beveiligingsupdates en deze tijdig toe te passen om de integriteit en veiligheid van hun systemen te waarborgen.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl