Beveiligingsadvies NCSC-2024-0011 [1.03] [H/H] Kwetsbaarheden in Ivanti Connect Secure en Policy Secure Gateways

NCSC

Er zijn actief misbruikte kwetsbaarheden aangetroffen in Ivanti Connect Secure en Policy Secure Gateways.

NCSC-2024-0011 [1.03] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is hoog en de schade is hoog] Kwetsbaarheden in Ivanti Connect Secure en Policy Secure Gateways

Ivanti Connect Secure en Policy Secure Gateways worden veel gebruikt in verschillende organisaties en bedrijven voor het beheren van beveiligde toegang tot netwerken en resources. Deze producten bieden een essentiële beveiligingslaag om gevoelige informatie te beschermen en ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Echter, recent zijn actief misbruikte kwetsbaarheden aangetroffen in deze gateways, wat potentieel ernstige gevolgen kan hebben voor de beveiliging van organisaties.

De impact van deze kwetsbaarheden kan zeer groot zijn. In het geval van een beveiligingsrisico zouden kwaadwillende actoren in staat kunnen zijn om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot netwerken en gevoelige informatie te stelen of te manipuleren. Dit kan leiden tot ernstige datadiefstal, financiële schade, en reputatieschade voor getroffen organisaties. Bovendien kan het leiden tot verstoring van de bedrijfsvoering en verlies van vertrouwen van klanten.

Het is daarom van cruciaal belang dat organisaties die gebruik maken van Ivanti Connect Secure en Policy Secure Gateways direct actie ondernemen om de kwetsbaarheden te patchen en de beveiliging van hun systemen te versterken. Dit kan worden bereikt door het installeren van beschikbare beveiligingsupdates en het implementeren van aanvullende beveiligingsmaatregelen om het risico op misbruik te minimaliseren. Daarnaast is het essentieel om proactief te blijven monitoren op verdachte activiteiten en mogelijke inbreuken.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.

Oplossing beschikbaar via advisories.ncsc.nl