Beveiligingsadvies NCSC-2024-0018 [1.03] [H/H] Kwetsbaarheden verholpen in Atlassian producten

NCSC

Atlassian heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten, waaronder Confluence en Jira. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Request Forgery (XSRF)
Denial-of-Service (DoS)
Omzeilen van beveiligingsmaatregel
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot gevoelige gegevens

NCSC-2024-0018 [1.03] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is hoog en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in Atlassian producten

Atlassian is een leverancier van team samenwerkingsproducten, zoals Confluence en Jira, die veelal worden gebruikt in grote en middelgrote organisaties over de hele wereld. Deze producten worden gebruikt voor projectmanagement, het bijhouden van taken en het delen van informatie binnen teams.

De kwetsbaarheden die recent zijn verholpen in diverse producten van Atlassian, waaronder Confluence en Jira, kunnen door kwaadwillende personen worden misbruikt om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot verschillende categorieën van schade, waaronder Cross-Site Request Forgery (XSRF), Denial-of-Service (DoS), omzeilen van beveiligingsmaatregelen, (Remote) code execution en toegang tot gevoelige gegevens.

Als een beveiligingsrisico zich voordoet in een product van Atlassian, kan de impact zeer ernstig zijn. Bijvoorbeeld, een kwaadwillende kan door het misbruiken van de kwetsbaarheid gevoelige gegevens stelen of ongeautoriseerde toegang tot het systeem krijgen. Daarnaast kan het ook leiden tot het ondermijnen van de beveiligingsmaatregelen, waardoor de integriteit en beschikbaarheid van gegevens in gevaar komt. Dit kan resulteren in financiële verliezen, reputatieschade en zelfs juridische consequenties voor getroffen organisaties.

Het is belangrijk dat organisaties die producten van Atlassian gebruiken, de nodige maatregelen nemen om de kwetsbaarheden aan te pakken door het installeren van de recente beveiligingsupdates en het naleven van best practices op het gebied van IT-beveiliging. Daarnaast is het aan te raden om zich bewust te zijn van de potentiële risico’s en proactief te reageren op beveiligingsadviezen van Atlassian om zo de kans op een beveiligingsincident te minimaliseren.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.

Oplossing beschikbaar via advisories.ncsc.nl