Beveiligingsadvies NCSC-2024-0046 [1.01] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Jenkins

NCSC

Er zijn diverse kwetsbaarheden verholpen in Jenkins core en modules. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Request Forgery (XSRF)
Cross-Site Scripting (XSS)
Omzeilen van beveiligingsmaatregel
(Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Toegang tot gevoelige gegevens
Toegang tot systeemgegevens

NCSC-2024-0046 [1.01] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in Jenkins

In de recente update van Jenkins zijn verschillende kwetsbaarheden aangepakt in zowel de core als in verschillende modules. Deze kwetsbaarheden kunnen door kwaadwillenden misbruikt worden om aanvallen uit te voeren die ernstige schade kunnen veroorzaken.

Een van de potentiële schades die kunnen ontstaan door deze kwetsbaarheden is Cross-Site Request Forgery (XSRF), waarbij een aanvaller de gebruiker misleidt om ongewild acties uit te voeren op de webapplicatie. Daarnaast kan ook Cross-Site Scripting (XSS) optreden, waarbij kwaadwillenden schadelijke code injecteren in webpagina’s die door andere gebruikers worden bezocht.

Een ander risico is het omzeilen van beveiligingsmaatregelen, waardoor de integriteit en veiligheid van het systeem in gevaar kan komen. Bovendien bestaat het gevaar van (remote) code execution, waarbij aanvallers uitvoerbare code kunnen uitvoeren met administrator of root rechten.

Daarnaast kunnen kwetsbaarheden leiden tot toegang tot gevoelige gegevens en systeemgegevens, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de privacy en veiligheid van gebruikers.

Het is belangrijk dat gebruikers van Jenkins de recente updates installeren om ervoor te zorgen dat deze kwetsbaarheden worden verholpen en mogelijke schade wordt voorkomen. Het is ook raadzaam om regelmatig beveiligingsmaatregelen te controleren en bij te werken om de veiligheid van het systeem te waarborgen.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.

Oplossing beschikbaar via advisories.ncsc.nl