Beveiligingsadvies NCSC-2024-0053 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in Nagios XI

NCSC

Nagios heeft een kwetsbaarheid verholpen in Nagios XI. Een geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om een Cross-Site-Scripting-aanval (XSS) uit te voeren. Een dergelijke aanval kan leiden tot uitvoer van willekeurige code in de browser van het slachtoffer, of toegang tot gegevens in de context van de browser van het slachtoffer.

NCSC-2024-0053 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheid verholpen in Nagios XI

Nagios, een leverancier van IT-infrastructuurmonitoringsoftware, heeft onlangs een kwetsbaarheid verholpen in hun product Nagios XI. Nagios XI kan worden gebruikt door organisaties om hun netwerken, systemen en applicaties te monitoren en beheren.

De kwetsbaarheid stelde een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om een Cross-Site-Scripting-aanval (XSS) uit te voeren. Dit betekent dat een aanvaller kwaadaardige code kan injecteren in de webpagina’s die worden weergegeven aan geautoriseerde gebruikers. Hierdoor kan de aanvaller willekeurige code uitvoeren in de browser van het slachtoffer of toegang krijgen tot gegevens in de context van de browser van het slachtoffer.

Organisaties die Nagios XI gebruiken om hun IT-infrastructuur te monitoren, kunnen te maken krijgen met een beveiligingsrisico als gevolg van deze kwetsbaarheid. De impact van een succesvolle XSS-aanval kan variëren van het stelen van gevoelige gegevens tot het overnemen van accounts en het veroorzaken van verstoringen in de IT-infrastructuur.

Het is belangrijk dat organisaties die Nagios XI gebruiken, de bijgewerkte versie van het product installeren om ervoor te zorgen dat ze beschermd zijn tegen deze XSS-kwetsbaarheid. Daarnaast is het essentieel om een robuuste beveiligingsstrategie te implementeren om de IT-infrastructuur te beschermen tegen potentiële aanvallen.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.

Oplossing beschikbaar via advisories.ncsc.nl