Beveiligingsadvies NCSC-2024-0055 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Google Android en Samsung Mobile

NCSC

Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Android. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

(Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Toegang tot gevoelige gegevens
Verhoogde gebruikersrechten

NCSC-2024-0055 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in Google Android en Samsung Mobile

Google heeft recentelijk kwetsbaarheden verholpen in het Android besturingssysteem, die misbruikt kunnen worden door kwaadwillenden om aanvallen uit te voeren die schade kunnen veroorzaken. Deze kwetsbaarheden kunnen leiden tot verschillende vormen van schade, waaronder:

– (Remote) code execution: dit kan kwaadwillenden in staat stellen om kwaadaardige code uit te voeren op het getroffen apparaat, met potentieel verstrekkende gevolgen. Dit kan leiden tot het verkrijgen van administrator- of rootrechten, waardoor de kwaadwillenden volledige controle kunnen krijgen over het apparaat.

– Toegang tot gevoelige gegevens: kwaadwillenden kunnen met behulp van deze kwetsbaarheden toegang krijgen tot gevoelige gegevens op het apparaat, zoals persoonlijke informatie, wachtwoorden en andere vertrouwelijke gegevens.

– Verhoogde gebruikersrechten: de kwetsbaarheden kunnen ook leiden tot het verkrijgen van verhoogde gebruikersrechten, waardoor kwaadwillenden meer mogelijkheden hebben om schade aan te richten of aanvallen uit te voeren.

De leverancier van het Android besturingssysteem is Google, en het product kan worden gebruikt op een breed scala aan mobiele apparaten, waaronder smartphones en tablets. Android is wereldwijd een van de meest gebruikte besturingssystemen voor mobiele apparaten, waardoor het kwetsbaarheden voor een groot aantal gebruikers kan blootstellen.

De impact van een beveiligingsrisico op het Android besturingssysteem kan aanzienlijk zijn. Het kan leiden tot het compromitteren van gevoelige gegevens, het overnemen van het apparaat door kwaadwillenden en het uitvoeren van schadelijke activiteiten zonder medeweten van de gebruiker. Dit kan grote schade veroorzaken, zowel op persoonlijk niveau als op organisatieniveau als het apparaat zakelijk gebruikt wordt. Daarom is het van vitaal belang dat kwetsbaarheden in het Android systeem snel worden verholpen en dat gebruikers regelmatig updates installeren om hun apparaten te beveiligen tegen potentiële bedreigingen.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.

Oplossing beschikbaar via advisories.ncsc.nl