Beveiligingsadvies NCSC-2024-0086 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Nagios XI

NCSC

Nagios heeft kwetsbaarheden verholpen in Nagios XI. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om middels SQL-injection, of middels een Cross-Site-Scripting-aanval (XSS) willekeurige code uit te voeren met rechten van het slachtoffer, of om toegang te krijgen tot systeemgegevens.

NCSC-2024-0086 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in Nagios XI

Nagios, de leverancier van Nagios XI, heeft recentelijk kwetsbaarheden verholpen in hun software die gebruikers blootstelde aan risico’s zoals SQL-injection en Cross-Site-Scripting (XSS)-aanvallen. Een kwaadwillende zou door misbruik te maken van deze kwetsbaarheden willekeurige code kunnen uitvoeren met de rechten van het slachtoffer, of toegang kunnen krijgen tot systeemgegevens.

Nagios XI is een monitoring tool die wordt gebruikt door IT-afdelingen en systeembeheerders om hun netwerken, systemen, en toepassingen te monitoren. Het kan gebruikt worden bij een breed scala van organisaties, van kleine bedrijven tot grote ondernemingen, om de prestaties van hun IT-infrastructuur in de gaten te houden. Het product kan ook worden ingezet door cloud service providers en datacenters om de beschikbaarheid en prestaties van hun diensten te waarborgen.

De impact van een beveiligingsrisico op Nagios XI kan aanzienlijk zijn. Als een kwaadwillende erin slaagt om de kwetsbaarheden uit te buiten, kan dit leiden tot verlies van gevoelige gegevens, verstoring van diensten, en inbreuk op de integriteit van systemen. Dit kan leiden tot financiële schade, reputatieverlies, en inbreuken op de privacy van klanten.

Het is daarom essentieel dat organisaties die Nagios XI gebruiken prompt de patches en updates van Nagios installeren om zichzelf te beschermen tegen deze kwetsbaarheden. Daarnaast is het aan te raden om ook andere best practices voor cybersecurity te implementeren, zoals het regelmatig uitvoeren van veiligheidsscans en het opstellen van een beleid voor het beheer van softwarekwetsbaarheden.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl