Beveiligingsadvies NCSC-2024-0088 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in SonicWall SSL-VPN producten

NCSC

SonicWall heeft een kwetsbaarheid verholpen in SMA 100 series SSL-VPNs. Een geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om een koppeling te leggen met het mobiele MFA-apparaat van een andere gebruiker en zo mogelijk toegang te krijgen tot gevoelige gegevens in de context van het slachtoffer.

NCSC-2024-0088 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheid verholpen in SonicWall SSL-VPN producten

SonicWall is de leverancier van de SMA 100 series SSL-VPNs, een product dat wordt gebruikt voor het veilig verbinden van externe gebruikers met interne bedrijfsnetwerken. Het product wordt vaak gebruikt door bedrijven en organisaties die behoefte hebben aan een veilige manier om externe werknemers toegang te geven tot bedrijfsinformatie en -systemen.

De kwetsbaarheid die is verholpen, maakte het mogelijk voor een geauthenticeerde kwaadwillende om een verbinding te leggen met het mobiele MFA-apparaat (Multi-Factor Authentication) van een andere gebruiker. Door deze kwetsbaarheid te misbruiken, zou een aanvaller mogelijk toegang kunnen krijgen tot gevoelige gegevens in de context van het slachtoffer. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de privacy en beveiliging van de getroffen gebruikers en het bedrijf waarvoor zij werken.

Het is van groot belang dat bedrijven en organisaties die gebruikmaken van SonicWall SMA 100 series SSL-VPNs, de nieuwste beveiligingsupdates installeren om ervoor te zorgen dat de kwetsbaarheid niet langer kan worden misbruikt. Daarnaast is het essentieel dat gebruikers bewust worden gemaakt van het beveiligingsrisico en dat zij alert zijn op verdachte activiteiten met betrekking tot hun MFA-apparaten.

Een beveiligingsrisico op dit product kan leiden tot verlies van vertrouwelijke gegevens, financiële schade, reputatieschade en juridische gevolgen voor bedrijven en organisaties. Het is daarom van cruciaal belang dat leveranciers regelmatig beveiligingsupdates uitbrengen en gebruikers op de hoogte houden van mogelijke risico’s en oplossingen.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl