Beveiligingsadvies NCSC-2024-0107 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in pgAdmin

NCSC

Er is een kwetsbaarheid verholpen in pgAdmin. Een geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie. Omdat pgAdmin ontwikkeld is als beheertool voor PostgreSQL databases is daarmee niet uit te sluiten dat code-uitvoer op de database mogelijk is.

NCSC-2024-0107 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheid verholpen in pgAdmin

De leverancier van pgAdmin is het PostgreSQL Global Development Group en het product kan worden gebruikt door beheerders en ontwikkelaars die PostgreSQL databases beheren en beheren. Het wordt vaak gebruikt in zakelijke omgevingen en door IT-professionals die werken met databases.

Als er een beveiligingsrisico optreedt in pgAdmin, kan de impact ervan behoorlijk ernstig zijn. Aangezien een kwaadwillende met bepaalde rechten willekeurige code kan uitvoeren met de rechten van de applicatie, kan dit leiden tot datalekken, verlies van gevoelige informatie, verstoring van de dienstverlening en zelfs het overnemen van de database. Het is daarom essentieel dat gebruikers van pgAdmin de nodige patches en updates installeren om kwetsbaarheden te verhelpen en de beveiliging van hun databases te waarborgen.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl