Beveiligingsadvies NCSC-2024-0111 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

NCSC

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Denial-of-Service (DoS)
Manipulatie van gegevens
Omzeilen van beveiligingsmaatregel
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot gevoelige gegevens
Toegang tot systeemgegevens
Verhoogde gebruikersrechten

NCSC-2024-0111 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Microsoft heeft onlangs kwetsbaarheden verholpen in het Windows-besturingssysteem. Deze kwetsbaarheden kunnen door kwaadwillende personen worden misbruikt om verschillende soorten aanvallen uit te voeren die schadelijk kunnen zijn voor systemen en gebruikers.

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden gebruiken voor het uitvoeren van Denial-of-Service (DoS) aanvallen, waarbij een systeem onbereikbaar wordt gemaakt voor legitieme gebruikers. Daarnaast kan er manipulatie van gegevens plaatsvinden, waarbij data onrechtmatig wordt aangepast of verwijderd. Verder kunnen beveiligingsmaatregelen worden omzeild, waardoor de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens in gevaar komen.

Een andere potentiële impact van deze kwetsbaarheden is het uitvoeren van (remote) code execution, waarbij een aanvaller code kan uitvoeren op een systeem met de rechten van een gebruiker. Dit kan leiden tot toegang tot gevoelige gegevens, systeemgegevens en verhoogde gebruikersrechten, waardoor de aanvaller verdere schade kan aanrichten.

Het is daarom belangrijk dat organisaties en gebruikers de beveiligingsupdates van Microsoft tijdig installeren om zich te beschermen tegen potentiële beveiligingsrisico’s en aanvallen. Een beveiligingsrisico op het Windows-besturingssysteem kan leiden tot datalekken, dataverlies, financiële schade, reputatieschade en verstoring van bedrijfsprocessen. Het is dus essentieel om de beveiligingsmaatregelen up-to-date te houden en proactief te reageren op beveiligingsincidenten.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl