Beveiligingsadvies NCSC-2024-0118 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft SQL Server

NCSC

Microsoft heeft en kwetsbaarheid verholpen in SQL Server. De kwetsbaarheid bevindt zich in de Django backend en stelt een kwaadwillende in staat om via de client-applicatie van het slachtoffer een SQL-injection uit te voeren en zo willekeurige code uit te voeren met rechten van het slachtoffer en mogelijk toegang te krijgen tot gevoelige gegevens in de context van het slachtoffer.

NCSC-2024-0118 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft SQL Server

Microsoft heeft onlangs een kwetsbaarheid verholpen in hun SQL Server die zich bevond in de Django backend. Deze kwetsbaarheid stelde een kwaadwillende in staat om via de client-applicatie van het slachtoffer een SQL-injection uit te voeren. Hierdoor kon de aanvaller willekeurige code uitvoeren met de rechten van het slachtoffer en mogelijk toegang krijgen tot gevoelige gegevens in de context van het slachtoffer.

De SQL Server is een product van Microsoft, een van de wereldleiders op het gebied van software en technologie. Dit product wordt gebruikt door bedrijven en organisaties over de hele wereld om databases te beheren en gegevens op te slaan en te beheren.

Het beveiligingsrisico dat werd veroorzaakt door de kwetsbaarheid in de Django backend van de SQL Server kan ernstige gevolgen hebben voor organisaties. Als een aanvaller toegang krijgt tot gevoelige gegevens in de database van een bedrijf, kan dit leiden tot datalekken, financiële verliezen, reputatieschade en juridische problemen. Het is daarom van cruciaal belang dat bedrijven proactief zijn in het identificeren en patchen van beveiligingslekken in hun systemen en software.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl