Beveiligingsadvies NCSC-2024-0123 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in Adobe ColdFusion

NCSC

Adobe heeft een kwetsbaarheid verholpen in ColdFusion. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om een beveiligingsmaatregel te omzeilen en zodoende toegang verkrijgen tot gevoelige gegevens in de getroffen Adobe ColdFusion applicatie.

NCSC-2024-0123 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheid verholpen in Adobe ColdFusion

Adobe is de leverancier van ColdFusion, een platform voor het ontwikkelen van webapplicaties. ColdFusion wordt gebruikt door ontwikkelaars om dynamische websites en webapplicaties te bouwen.

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid in ColdFusion misbruiken om een beveiligingsmaatregel te omzeilen en zo toegang krijgen tot gevoelige gegevens in de getroffen Adobe ColdFusion applicatie. Dit kan leiden tot datalekken en de blootstelling van vertrouwelijke informatie, zoals persoonlijke gegevens van gebruikers of bedrijfsinformatie.

Het is van belang dat organisaties die ColdFusion gebruiken, de updates en patches van Adobe nauwlettend volgen en zo snel mogelijk installeren om het beveiligingsrisico te minimaliseren. Het niet updaten van het product kan leiden tot ernstige gevolgen voor de beveiliging en reputatie van de organisatie. Het is ook aan te raden om andere beveiligingsmaatregelen te implementeren, zoals het regelmatig uitvoeren van security audits en het trainen van medewerkers op het gebied van cybersecurity.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl