Beveiligingsadvies NCSC-2024-0124 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten

NCSC

SAP heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse SAP producten, waaronder Netweaver, HANA, Fiori en Business Objects. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Scripting (XSS)
Denial-of-Service (DoS)
Omzeilen van authenticatie
Omzeilen van beveiligingsmaatregel
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot gevoelige gegevens

NCSC-2024-0124 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten

SAP is een Duits multinational softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in enterprise software, waaronder ERP-systemen, business intelligence oplossingen en cloud services. SAP producten worden wereldwijd door grote bedrijven gebruikt voor hun zakelijke processen.

De kwetsbaarheden die recentelijk zijn verholpen in diverse SAP producten, waaronder Netweaver, HANA, Fiori en Business Objects, kunnen ernstige gevolgen hebben voor organisaties die deze systemen gebruiken. Een kwaadwillende kan misbruik maken van deze kwetsbaarheden om aanvallen uit te voeren, zoals cross-site scripting, denial-of-service, het omzeilen van authenticatie en beveiligingsmaatregelen, (remote) code execution en toegang tot gevoelige gegevens.

De impact van een beveiligingsrisico op een SAP product kan variëren afhankelijk van de specifieke kwetsbaarheid en de gevoeligheid van de gegevens die worden verwerkt. Een succesvolle aanval kan leiden tot dataverlies, financiële schade, reputatieschade en in sommige gevallen zelfs tot stilleggen van bedrijfsprocessen. Het is daarom essentieel voor organisaties om regelmatig updates en patches voor SAP producten te installeren en ervoor te zorgen dat de beveiligingsmaatregelen up-to-date zijn om potentiële risico’s te minimaliseren.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl