Beveiligingsadvies NCSC-2024-0139 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in GitLab Enterprise Edition en Community Edition

NCSC

GitLab heeft kwetsbaarheden verholpen in GitLab Enterprise Edition
(EE) en Community Edition (CE). Een kwaadwillende kan de
kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:

Cross-Site Scripting (XSS)
Denial-of-Service (DoS)

NCSC-2024-0139 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is gemiddeld] Kwetsbaarheden verholpen in GitLab Enterprise Edition en Community Edition

GitLab heeft recentelijk kwetsbaarheden verholpen in zowel de GitLab Enterprise Edition (EE) als de Community Edition (CE). Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot schade in de vorm van Cross-Site Scripting (XSS) en Denial-of-Service (DoS).

GitLab is de leverancier van deze software en het kan worden gebruikt door organisaties en bedrijven die gebruik maken van GitLab voor versiebeheer en samenwerking bij softwareontwikkeling. GitLab wordt gebruikt voor het opslaan en beheren van code, het volgen van wijzigingen en het faciliteren van samenwerking tussen ontwikkelaars.

De impact van een beveiligingsrisico op GitLab kan aanzienlijk zijn voor organisaties die afhankelijk zijn van de software voor hun softwareontwikkelingsprocessen. Een succesvolle aanval kan leiden tot het uitvoeren van kwaadaardige code op het systeem, het manipuleren van gegevens en het verstoren van de service, wat kan resulteren in het verlies van data en reputatieschade. Het is daarom van groot belang voor gebruikers van GitLab om de laatste beveiligingsupdates te installeren en best practices op het gebied van beveiliging te volgen om de risico’s tot een minimum te beperken.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl