Beveiligingsadvies NCSC-2024-0149 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in pgAdmin

NCSC

Er is een kwetsbaarheid verholpen in pgAdmin. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren op het onderliggende systeem.

NCSC-2024-0149 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheid verholpen in pgAdmin

De kwetsbaarheid die verholpen is in pgAdmin betreft een potentieel gevaarlijke situatie waarbij een kwaadwillende de mogelijkheid heeft om willekeurige code uit te voeren op het onderliggende systeem. Dit kan leiden tot ernstige schade aan het systeem en de gegevens die erop zijn opgeslagen.

pgAdmin is een open-source managementtool voor PostgreSQL-databases. Het wordt geleverd door de PostgreSQL Global Development Group en kan worden gebruikt door databasebeheerders en ontwikkelaars om PostgreSQL-databases te beheren, query’s uit te voeren en database-objecten te beheren.

De impact van een beveiligingsrisico op pgAdmin kan enorm zijn, aangezien PostgreSQL-databases doorgaans gevoelige gegevens bevatten, zoals persoonlijke informatie van gebruikers, bedrijfsinformatie en financiële gegevens. Als een kwaadwillende erin slaagt om willekeurige code uit te voeren, kan dit leiden tot gegevensdiefstal, gegevensverlies, systeemovername of andere vormen van schade.

Het is daarom cruciaal dat beheerders van pgAdmin en PostgreSQL-databases regelmatig updates uitvoeren en zich bewust zijn van mogelijke kwetsbaarheden. Door proactief beveiligingsmaatregelen te nemen en updates tijdig te installeren, kan de kans op een succesvolle aanval worden geminimaliseerd en kunnen de gegevens en systemen veilig worden gehouden.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl