Beveiligingsadvies NCSC-2024-0159 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Micorosft SQL Server

NCSC

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in SQL Server. De kwetsbaarheden bevinden zich in de diverse ODBC en OLE DB drivers en stellen een kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie en zo mogelijk toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

NCSC-2024-0159 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in Micorosft SQL Server

Microsoft heeft recentelijk kwetsbaarheden verholpen in SQL Server, met name in de diverse ODBC en OLE DB drivers. Deze kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren met de rechten van de applicatie, waardoor zij mogelijk toegang kunnen krijgen tot gevoelige gegevens.

SQL Server is een relationeel databasebeheersysteem dat wordt aangeboden door Microsoft. Het wordt vaak gebruikt door organisaties voor het beheren en opslaan van grote hoeveelheden gegevens. ODBC (Open Database Connectivity) en OLE DB (Object Linking and Embedding, Database) drivers dienen als interfaces tussen de toepassingen en de database, waardoor gegevensuitwisseling mogelijk is.

De kwetsbaarheden in deze drivers kunnen worden gebruikt door kwaadwillenden om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot gevoelige gegevens die zijn opgeslagen in de SQL Server-database. Dit kan grote gevolgen hebben voor organisaties, zoals dataverlies, diefstal van gevoelige informatie, financiële schade en reputatieschade.

Het is daarom belangrijk dat organisaties die gebruikmaken van SQL Server deze kwetsbaarheden snel verhelpen door de benodigde patches te installeren en de beveiligingsinstellingen van hun systemen regelmatig te controleren en updaten. Op die manier kunnen zij de risico’s op een beveiligingsincident minimaliseren en de integriteit van hun gegevens beschermen.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl