Beveiligingsadvies NCSC-2024-0174 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Communications producten

NCSC

Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in Communications producten en applications. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Scripting (XSS)
Denial-of-Service (DoS)
Manipulatie van gegevens
Omzeilen van authenticatie
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot gevoelige gegevens

NCSC-2024-0174 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Communications producten

Oracle heeft recentelijk kwetsbaarheden verholpen in verschillende communicatieproducten en -applicaties, waaronder Oracle Communications Session Border Controller en Oracle Communications Unified Communications Suite. Deze kwetsbaarheden kunnen worden misbruikt door kwaadwillenden om aanvallen uit te voeren die ernstige schade kunnen veroorzaken, zoals Cross-Site Scripting (XSS), Denial-of-Service (DoS), manipulatie van gegevens, omzeiling van authenticatie, (Remote) code execution en toegang tot gevoelige gegevens.

De leverancier van deze producten is Oracle Corporation, een wereldwijd bekend softwarebedrijf dat een breed scala aan IT-oplossingen en -diensten aanbiedt. De producten kunnen worden gebruikt door organisaties en bedrijven die behoefte hebben aan communicatieoplossingen zoals het beheren van sessies en het integreren van verschillende communicatiekanalen.

De impact van een beveiligingsrisico op deze producten kan zeer groot zijn, aangezien ze worden gebruikt voor het beheren van communicatie en het uitwisselen van gevoelige informatie. Een succesvolle aanval kan leiden tot het compromitteren van gevoelige gegevens, het verstoren van communicatiekanalen en het in gevaar brengen van de integriteit van de systemen. Het is daarom van groot belang dat organisaties die deze producten gebruiken, de kwetsbaarheden patchen en beveiligingsmaatregelen implementeren om zichzelf te beschermen tegen potentiële aanvallen.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl