Beveiligingsadvies NCSC-2024-0192 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in MongoDB Compass

NCSC

De ontwikkelaars van MongoDB hebben een kwetsbaarheid verholpen in MongoDB Compass. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om middels een Man-in-the-Middle-aanval toegang te krijgen tot gevoelige gegevens, of zich voor te doen als andere gebruiker.

NCSC-2024-0192 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheid verholpen in MongoDB Compass

De ontwikkelaars van MongoDB hebben een kwetsbaarheid verholpen in MongoDB Compass, een grafische interface voor het beheren en monitoren van MongoDB-databases. MongoDB is een populaire NoSQL-database die wordt gebruikt in veel webtoepassingen vanwege de flexibiliteit en schaalbaarheid.

De kwetsbaarheid in MongoDB Compass maakte het mogelijk voor een kwaadwillende om middels een Man-in-the-Middle-aanval toegang te krijgen tot gevoelige gegevens die werden uitgewisseld tussen de applicatie en de database, of zich voor te doen als een andere gebruiker om ongeautoriseerde handelingen uit te voeren.

Het product MongoDB Compass wordt geleverd door MongoDB, Inc., een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van databasesoftware. MongoDB Compass kan worden gebruikt door databasebeheerders en ontwikkelaars die werken met MongoDB-databases en die een gebruiksvriendelijke interface nodig hebben om deze te beheren.

De impact van een beveiligingsrisico in MongoDB Compass kan groot zijn, omdat het kan leiden tot het lekken van gevoelige gegevens of het uitvoeren van ongeautoriseerde acties binnen de database-omgeving. Dit kan leiden tot financieel verlies, reputatieschade en juridische problemen voor organisaties die afhankelijk zijn van deze databasesoftware. Daarom is het belangrijk dat ontwikkelaars en beheerders snel handelen om eventuele kwetsbaarheden te patchen en de beveiliging van hun systemen te versterken.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl