Beveiligingsadvies NCSC-2024-0206 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in GitLab Enterprise Edition en Community Edition

NCSC

GitLab heeft kwetsbaarheden verholpen in GitLab Enterprise Edition en Community Edition. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, toegang te krijgen tot systeemgegevens en deze te manipuleren, of om een Server-Side Request Forgery (SSRF) uit te voeren. Een dergelijke aanval kan leiden tot uitvoer van willekeurige code in de browser van het slachtoffer.

NCSC-2024-0206 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is gemiddeld] Kwetsbaarheden verholpen in GitLab Enterprise Edition en Community Edition

GitLab is een webgebaseerd platform voor softwareontwikkeling en versiebeheer dat wordt gebruikt door ontwikkelaars en organisaties over de hele wereld. Zowel de Enterprise Edition als de Community Edition van GitLab zijn kwetsbaar gebleken voor beveiligingsproblemen die kunnen worden misbruikt door kwaadwillenden.

De kwetsbaarheden zijn ontdekt en opgelost door de leverancier van GitLab. Het product kan worden gebruikt door ontwikkelaars en organisaties die behoefte hebben aan een centrale plek voor het beheren van hun code, het uitvoeren van continue integratie en delivery, en het samenwerken aan projecten.

Als een kwaadwillende de kwetsbaarheden weet te misbruiken, kan dit leiden tot ernstige gevolgen. Zo kan een Denial-of-Service-aanval ervoor zorgen dat de dienst onbeschikbaar wordt voor legitieme gebruikers. Het verkrijgen van toegang tot systeemgegevens en het manipuleren ervan kan leiden tot datalekken en mogelijk financiële schade voor de organisatie. Een Server-Side Request Forgery (SSRF) aanval kan resulteren in het uitvoeren van willekeurige code in de browser van het slachtoffer, wat kan leiden tot verdere misbruik van het systeem.

Het is daarom belangrijk dat gebruikers van GitLab regelmatig controleren op updates en patches van de leverancier om ervoor te zorgen dat hun systeem up-to-date en beschermd is tegen potentiële bedreigingen. Het is ook raadzaam om beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals het instellen van sterke wachtwoorden, het beperken van toegang tot gevoelige gegevens en het monitoren van verdachte activiteiten.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl