Beveiligingsadvies NCSC-2024-0211 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Azure

NCSC

Microsoft heeft een kwetsbaarheid verholpen in Azure Migrate. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om een Cross-Site-Scripting-aanval uit te voeren. Een dergelijke aanval kan leiden tot uitvoer van willekeurige code in de browser van het slachtoffer, of toegang tot gevoelige gegevens in de context van de browser van het slachtoffer.

NCSC-2024-0211 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Azure

De leverancier van Azure Migrate is Microsoft en het product kan worden gebruikt door organisaties die hun infrastructuur naar de cloud willen migreren. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt door bedrijven die gebruik willen maken van de schaalbaarheid en flexibiliteit van de cloud om hun workload te verplaatsen.

Als er een beveiligingsrisico optreedt in Azure Migrate, zoals de eerder genoemde Cross-Site-Scripting-kwetsbaarheid, kan dit leiden tot ernstige gevolgen voor de gebruikers. Een kwaadwillende kan hiermee toegang krijgen tot gevoelige gegevens van het slachtoffer of zelfs willekeurige code uitvoeren in de browser van het slachtoffer. Dit kan leiden tot datalekken, verlies van vertrouwelijke informatie en reputatieschade voor de betrokken organisatie. Daarom is het essentieel dat dergelijke kwetsbaarheden snel en adequaat worden verholpen door de leverancier.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl