Beveiligingsadvies NCSC-2024-0237 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in GitLab Enterprise Edition en Community Edition

NCSC

GitLab heeft kwetsbaarheden verholpen in Enterprise Edition (EE) en Community Edition (CE). | Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken, of via een Cross-Site-Scripting-aanval (XSS) gevoelige gegevens te verzamelen om accounts over te nemen.

NCSC-2024-0237 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in GitLab Enterprise Edition en Community Edition

GitLab, een bedrijf dat een webgebaseerd DevOps-platform aanbiedt, heeft recentelijk kwetsbaarheden verholpen in zowel de Enterprise Edition (EE) als de Community Edition (CE) van hun software. Deze kwetsbaarheden kunnen door een kwaadwillende worden misbruikt om een Denial-of-Service (DoS) aanval te veroorzaken, of om gevoelige informatie te verzamelen via een Cross-Site-Scripting (XSS) aanval, waardoor accounts kunnen worden overgenomen.

GitLab wordt geleverd door GitLab Inc. en kan worden gebruikt door softwareontwikkelaars en teams die werken aan het leveren van software met behulp van een geïntegreerd DevOps-platform. GitLab kan worden ingezet voor versiebeheer, continuïteit en -integratie, en het automatiseren van softwarelevering.

De impact van een beveiligingsrisico op GitLab kan aanzienlijk zijn, omdat een aanvaller bedrijfskritieke gegevens kan stelen, systeemtoegang kan verkrijgen, of de normale werking van de software kan verstoren. Door regelmatig updates en patching toe te passen, kunnen gebruikers helpen om de veiligheid van hun GitLab-instantie te waarborgen en het risico op beveiligingsincidenten te verminderen.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.


Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl