Beveiligingsadvies NCSC-2024-0243 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in PHP

NCSC

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in PHP.
Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-4577 is feitelijk een herintreding van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2012-1823. Deze kwetsbaarheid maakt het mogelijk om willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie middels Command Injection.

NCSC-2024-0243 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in PHP

Kwetsbaarheden Verholpen in PHP

Kwetsbaarheden Verholpen in PHP

In een recente update zijn er enkele kritieke kwetsbaarheden verholpen in PHP. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren met de rechten van de applicatie. Deze kwetsbaarheid, aangeduid met CVE-2024-4577, is een herintreding van een eerdere kwetsbaarheid die werd geïndiceerd met CVE-2012-1823.

Wat is PHP?

PHP (Hypertext Preprocessor) is een populaire, open-source scripttaal die voornamelijk wordt gebruikt voor het maken van dynamische webpagina’s en webapplicaties. Het wordt veelvuldig ingezet door webontwikkelaars vanwege zijn flexibiliteit, uitgebreide bibliotheken en uitgebreide ondersteuning in de industrie.

Leverancier

PHP wordt beheerd en ontwikkeld door ‘The PHP Group’, een samenwerking van ontwikkelaars en bedrijven. Het project is een open-source initiatief en is vrij beschikbaar voor iedereen die het wil gebruiken.

Toepassing

PHP wordt wereldwijd gebruikt door miljoenen websites en webapplicaties. Grote platforms zoals WordPress, Joomla, en Drupal draaien op PHP, evenals talloze op maat gemaakte toepassingen voor e-commerce, contentmanagement en meer.

Kwetsbaarheid: CVE-2024-4577

De specificatie CVE-2024-4577 betreft een command injection kwetsbaarheid. Dit betekent dat een kwaadwillende via onveilige gebruikersinvoer in staat is om schadelijke commando’s uit te voeren op de server die de PHP-applicatie host. Deze attack kan middels malformed of gemanipuleerde input de server dwingen om code uit te voeren die feitelijk de rechten overneemt van de applicatie.

Herintreding van CVE-2012-1823

De huidige kwetsbaarheid (CVE-2024-4577) is een herintreding van een oudere kwetsbaarheid (CVE-2012-1823). Beide problemen doen zich voor door inadequate sanering van invoer wat leidt tot command injection. Dit illustreert het belang van rigoureuze beveiligingsmaatregelen en nauwgezette code-audits.

Impact van Beveiligingsrisico

De impact van dergelijke kwetsbaarheden kan ernstig zijn. Verschillende scenario’s zijn denkbaar afhankelijk van welke applicaties draaien en welke data toegankelijk is:

  • Onderscheppen en aanpassen van vertrouwelijke gegevens
  • Uitvoeren van verdere aanvallen binnen de infrastructuur
  • Volledige compromittering van de webserver
  • Verdere verspreiding van malware of ransomware

Beveiligingsmaatregelen

Om risico’s te beperken, is het van cruciaal belang dat ontwikkelaars zorgen voor:

  • Regelmatige updates van PHP naar de nieuwste versies
  • Implementatie van veilige invoerdersanering
  • Strenge toegangscontrole en netwerksegmentatie
  • Gebruik van beveiligingstools en firewalls om verdachte activiteiten te monitoren

Conclusie

Het is cruciaal voor beheerders en ontwikkelaars om op de hoogte te blijven van beveiligingsupdates en patches door te voeren zodra deze beschikbaar zijn. Gezien de wijdverspreide toepassing van PHP, is het proactief en continu verbeteren van beveiliging essentieel om bedrijfsgevoelige informatie te beschermen en servers te beveiligen tegen aanvallen.Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.

Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl