Beveiligingsadvies NCSC-2024-0259 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Experience Manager

NCSC

Adobe heeft een groot aantal kwetsbaarheden verholpen in Experience Manager. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om beveiligingsmaatregelen te omzeilen en op diverse manieren een Cross-Site-Scripting-aanval uit te voeren. Een dergelijke aanval leidt vaak tot uitvoer van willekeurige code in de browser van het slachtoffer, of toegang tot gevoelige gegevens in de context van de browser van het slachtoffer.

Kwetsbaarheden in Adobe Experience Manager

Adobe Verhelpt Kwetsbaarheden in Experience Manager

Overzicht van de Probleemstelling

Adobe heeft een groot aantal kwetsbaarheden verholpen in Adobe Experience Manager (AEM). Deze kwetsbaarheden konden door kwaadwillenden worden misbruikt om beveiligingsmaatregelen te omzeilen en op diverse manieren Cross-Site-Scripting (XSS)-aanvallen uit te voeren. Dit bracht ernstige risico’s met zich mee voor gebruikers en organisaties die AEM toepassen voor hun content management doeleinden.

Leverancierinformatie

Adobe Systems Incorporated, meestal eenvoudigweg Adobe genoemd, is de leverancier van Adobe Experience Manager. Adobe is een Amerikaanse multinational werkzaam in de software-industrie en wereldwijd bekend om zijn producten die creativiteit, marketing en documentbeheer ondersteunen.

Gebruik en Toepassingen van Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager is een uitgebreid content management systeem dat wordt gebruikt door bedrijven en organisaties om websites, mobiele apps en vormen van digitale marketing in verschillende distributiekanalen te beheren. Het product wordt vaak toegepast vanwege zijn krachtige functionaliteiten voor web content management, digitale asset management en campagnebeheer.

Impact van Beveiligingsrisico’s

De ontdekte kwetsbaarheden in Adobe Experience Manager hebben aanzienlijke veiligheidsimplicaties. Wanneer een kwaadwillende erin slaagt een XSS-aanval uit te voeren, kan dit leiden tot:

  • Uitvoering van willekeurige code: Kwaadwillenden kunnen scripts uitvoeren in de browser van het slachtoffer. Dit kan verder misbruik mogelijk maken, zoals het stelen van cookies, sessies overnemen en phishing-aanvallen uitvoeren.
  • Toegang tot gevoelige gegevens: Kwaadwillenden kunnen toegang krijgen tot gevoelige informatie die beschikbaar is in de browsercontext van het slachtoffer. Denk hierbij aan inloggegevens, persoonlijke informatie en andere vertrouwelijke data.

De impact van deze risico’s kan leiden tot inbreuken op de privacy, financiële schade en reputatieschade voor de getroffen organisaties.

Conclusie

Het is essentieel dat organisaties die Adobe Experience Manager gebruiken, meteen actie ondernemen om de door Adobe vrijgegeven updates toe te passen. Het dichten van deze beveiligingslekken helpt om de veiligheid van hun digitale omgevingen te waarborgen en beschermt gevoelige gegevens tegen kwaadwillenden.Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.
Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl
NCSC-2024-0259 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Experience Manager