Beveiligingsadvies NCSC-2024-0260 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Nvidia GPU Drivers

NCSC

Nvidia heeft kwetsbaarheden verholpen in GPU drivers voor Windows en Linux. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, of om zich verhoogde rechten toe te kennen en code uit te voeren met verhoogde rechten, of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

Nvidia Verhelpt Kwetsbaarheden in GPU Drivers voor Windows en Linux

Nvidia, een toonaangevende leverancier van grafische processoren en gerelateerde technologieën, heeft recentelijk verschillende beveiligingskwetsbaarheden verholpen in hun GPU-drivers voor zowel Windows als Linux-besturingssystemen. Deze kwetsbaarheden, indien niet verholpen, kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de gebruikers van deze systemen.

Wat Zijn GPU Drivers?

GPU drivers zijn softwarecomponenten die de communicatie tussen het besturingssysteem van een computer en de grafische processing unit (GPU) mogelijk maken. Deze drivers zijn essentieel voor het uitvoeren van grafisch intensieve taken zoals gaming, videoweergave, en het uitvoeren van complexe berekeningen in wetenschappelijke en technische toepassingen.

Leverancier en Gebruik

Nvidia is de leverancier van deze GPU drivers. Nvidia-producten worden wijdverspreid gebruikt in een verscheidenheid van omgevingen, waaronder:

 1. Gaming PC’s: Veel gamers vertrouwen op Nvidia GPU’s voor een vloeiende en hoogwaardige game-ervaring.
 2. Professionele Workstations: In sectoren zoals wetenschap, techniek en grafisch ontwerp worden Nvidia GPU’s gebruikt om zware berekeningen en renderingtaken uit te voeren.
 3. Datacenters: Nvidia GPU’s worden vaak ingezet in datacenters om machine learning en AI-workloads te versnellen.

Verholpen Kwetsbaarheden

De recent verholpen kwetsbaarheden door Nvidia kunnen worden misbruikt door kwaadwillenden om de volgende acties uit te voeren:

 1. Denial-of-Service (DoS): Een aanvaller kan de kwetsbaarheid gebruiken om de diensten van een systeem te verstoren of geheel onbeschikbaar te maken. Dit kan leiden tot het stilleggen van kritieke toepassingen of diensten.
 2. Verhoogde Rechten: Kwaadwillenden kunnen de kwetsbaarheid exploiteren om hogere niveaus van toegangsrechten te verkrijgen dan normaal mogelijk zou zijn. Dit stelt hen in staat om systeemconfiguraties te wijzigen of gevoelige gegevens te benaderen.
 3. Uitvoeren van Code met Verhoogde Rechten: Dit stelt een aanvaller in staat om schadelijke code uit te voeren met verhoogde rechten, wat kan leiden tot het volledig overnemen van een systeem.
 4. Toegang tot Gevoelige Gegevens: Door deze kwetsbaarheden te misbruiken, kan een aanvaller toegang krijgen tot gevoelige en persoonlijke gebruikersinformatie.

Impact Bij Een Beveiligingsrisico

De impact van dergelijke beveiligingsrisico’s kan ernstig zijn:

 • Bedrijfsstilstand: Voor organisaties kan een DoS-aanval bedrijfsprocessen verstoren en leiden tot significante financiële verliezen.
 • Gecompromitteerde Gegevens: Toegang tot gevoelige gegevens kan leiden tot datalekken, met reputatieschade en juridische gevolgen als mogelijk resultaat.
 • Systeembeschadiging: Ongeautoriseerde wijzigingen in een systeem kunnen leiden tot onherstelbare schade aan data en software.
 • Verlies van Controle: Het uitvoeren van code met verhoogde rechten kan een aanvaller volledige controle geven over het systeem, wat ernstige veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.

Aanbevelingen

Het is sterk aanbevolen voor alle gebruikers en organisaties die Nvidia GPU’s in hun systemen hebben om de laatste beveiligingsupdates en patches te installeren. Dit helpt om de geïdentificeerde kwetsbaarheden te mitigeren en de algehele beveiliging van het systeem te verhogen.

Door proactief updates te beheren, kunnen organisaties en individuele gebruikers zichzelf beter beschermen tegen mogelijke aanvallen en het risico op beveiligingsincidenten aanzienlijk verminderen.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.
Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl
NCSC-2024-0260 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in Nvidia GPU Drivers