Beveiligingsadvies NCSC-2024-0262 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in VMware vCenter

NCSC

Kwetsbaarheden Verholpen in VMware vCenter

Deze sectie biedt een overzicht van recente beveiligingsupdates voor VMware vCenter Server, uitgebracht door het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum). Deze kwetsbaarheden kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de veiligheid van uw IT-infrastructuur.

Let op: Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.

Publicatie Kans Schade Details Formaten
vandaag

medium

high

NCSC-2024-0262 [1.00] Signed-PGP
Text,
CSAF
(sig),
PDF

Details van de Kwetsbaarheden

Kenmerken

  • Heap-based Buffer Overflow
  • Improper Authentication

Omschrijving

VMware heeft verschillende beveiligingslekken in vCenter Server aangepakt. Kwaadwillenden kunnen deze kwetsbaarheden misbruiken om ongeautoriseerde rechten te verkrijgen en willekeurige code uit te voeren op de server. Om succesvol misbruik te maken van deze kwetsbaarheden, moet de aanvaller toegang hebben tot de LAN-infrastructuur.

Bereik

Platforms Producten Versies
n/a vmware_cloud_foundation, vmware_cloud_foundation, vmware_vcenter_server 4.x – 5.x – 7.0 – 8.0

Oplossingen

VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie de bijgevoegde referenties voor meer informatie.

CVE’s

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid, of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.

Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl
NCSC-2024-0262 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in VMware vCenter