Beveiligingsadvies NCSC-2024-0265 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in XWiki

NCSC

Kwetsbaarheid Verholpen in XWiki

De ontwikkelaars van XWiki hebben een belangrijke kwetsbaarheid opgelost die invloed kan hebben op de beveiliging van het systeem. Dit advies geeft inzicht in de aard van de kwetsbaarheid, het bereik, en aanbevolen oplossingen om systeembeheerders en gebruikers te helpen deze beveiligingsproblemen effectief aan te pakken.

Publicatiedatum en Details

Publicatie Kans Schade Details
Vandaag Medium Hoog NCSC-2024-0265 [1.00]

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de volgende links raadplegen:

Kenmerken van de Kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid ontstaat door een verkeerde toewijzing van rechten bij het importeren van documenten in XWiki. De geïmporteerde documenten behouden de rechten van de importeur, waardoor een kwaadwillende potentiële acties kan uitvoeren met de rechten van de eigenaar van het artikel. Dit kan leiden tot het uitvoeren van willekeurige code, gegeven dat de aanvaller importrechten heeft.

Betrokken Platforms, Producten en Versies

Platforms Producten Versies
N/A xwiki, xwiki-platform 14 – 1.5-milestone-2, 15.0-rc-1

Oplossingen

Het XWiki-team heeft updates uitgebracht om deze kwetsbaarheid te verhelpen in versie 15.0.rc-1. Gebruikers wordt sterk aangeraden om hun systemen bij te werken met deze updates. Raadpleeg de volgende links voor meer informatie:

CVE’s

De kwetsbaarheid is vastgelegd onder CVE-2024-38369. Raadpleeg de volgende link voor meer informatie:

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.

Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.

Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.

Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl
NCSC-2024-0265 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheid verholpen in XWiki