Beveiligingsadvies NCSC-2024-0268 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Progress WhatsUp Gold

NCSC

Kwetsbaarheden Verholpen in Progress WhatsUp Gold

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.

Publicatie Kans Schade Details
Vandaag

Medium

Hoog

Signed-PGP
CSAF
PDF

Kenmerken

 • Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory (‘Path Traversal’)
 • Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command (‘OS Command Injection’)
 • Improper Control of Generation of Code (‘Code Injection’)
 • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
 • Improper Authentication
 • Deserialization of Untrusted Data
 • Improper Neutralization of Special Elements used in a Command (‘Command Injection’)
 • Improper Privilege Management
 • Server-Side Request Forgery (SSRF)
 • Unrestricted Upload of File with Dangerous Type
 • Uncontrolled Resource Consumption

Omschrijving

Progress Software heeft verschillende kwetsbaarheden verholpen in WhatsUp Gold, een netwerkbewakingssoftware. Kwaadwillenden kunnen deze kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken of om willekeurige code uit te voeren met mogelijk systeembevoegdheden. Het combineren van meerdere kwetsbaarheden kan kwaadwillenden zelfs in staat stellen om volledige controle over het systeem te verkrijgen waarop WhatsUp Gold is geïnstalleerd.

Bereik

Platforms Producten Versies
Progress Software Corporation WhatsUp Gold 2023.1.0

Oplossingen

Progress heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden in WhatsUp Gold te verhelpen. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde referenties: Link

Common Vulnerabilities and Exposures (CVE’s)

De volgende CVE’s zijn verholpen:

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.

Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Met deze herschreven en uitgebreidere versie wordt gedetailleerde informatie over de kwetsbaarheden en de oplossingen hiervoor verstrekt, wat nuttig kan zijn voor systeembeheerders en cybersecurityprofessionals.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.

Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl
NCSC-2024-0268 [1.00] [De kans op misbruik van deze kwetsbaarheid is gemiddeld en de schade is hoog] Kwetsbaarheden verholpen in Progress WhatsUp Gold