Beveiligingsadvies NCSC-2024-0276 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Splunk

Kwetsbaarheden in Splunk-oplossingen verholpen

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.

Publicatie Kans Schade Beschrijving Download Links
vandaag

medium

high

NCSC-2024-0276 [1.00] Signed-PGP
Text,
CSAF (sig),
PDF
Kenmerken

Kenmerken

 • Missing Authorization
 • Unrestricted Upload of File with Dangerous Type
 • Improper Access Control
 • Function Call With Incorrectly Specified Argument Value
 • Path Traversal: ‘…/…//’
 • Improper Neutralization of Special Elements used in a Command (‘Command Injection’)
 • Observable Response Discrepancy
 • Deserialization of Untrusted Data
 • Improper Neutralization of Input During Web Page Generation (‘Cross-site Scripting’)
 • Loop with Unreachable Exit Condition (‘Infinite Loop’)
 • NULL Pointer Dereference
 • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
Omschrijving

Omschrijving

Splunk heeft recentelijk updates uitgebracht om verschillende beveiligingslekken in zowel Splunk als Splunk Enterprise op te lossen. Deze kwetsbaarheden kunnen door kwaadwillenden worden geëxploiteerd om een Denial-of-Service (DoS) aanval uit te voeren, willekeurige code te injecteren via command-injection, of Cross-Site Scripting (XSS) aanvallen te lanceren. Deze aanvallen kunnen leiden tot uitvoering van eigen code in de browser van het slachtoffer of toegang geven tot gevoelige informatie in de context van de browser.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

welk product: Splunk, Splunk Cloud Platform, Splunk Enterprise

Gebruikte versies: 9.1.2308 – 9.1.2312 – 9.0 – 9.1 – 9.2

Specifieke release-versies: 9.0.1 – 9.0.2 – 9.0.3 – 9.0.4 – 9.0.5 – 9.0.6 – 9.0.7 – 9.0.8 – 9.0.9 – 9.1.0 – 9.1.1 – 9.1.2 – 9.1.3 – 9.1.4 – 9.2.0 – 9.2.1

Oplossingen

Oplossingen

Splunk heeft updates uitgebracht voor Splunk en Splunk Enterprise. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie en download links:

CVE’s

CVE’s

De volgende CVE’s zijn gerelateerd aan de bovengenoemde kwetsbaarheden:

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.

Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl


Lees Hier de Laatste Updates uit Onze Securitylog