Beveiligingsadvies NCSC-2024-0278 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Google Android en Samsung Mobile

Kwetsbaarheden verholpen in Google Android en Samsung Mobile

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.

Overzicht van Kwetsbaarheden

Deze advisory beschrijft de recente beveiligingskwetsbaarheden die zijn verholpen in Google Android en Samsung Mobile. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van de kenmerken, omschrijving, bereik, oplossingen, en de bijbehorende CVE’s (Common Vulnerabilities and Exposures).

Publicatie Kans Schade
vandaag

medium

high

NCSC-2024-0278 [1.00] Signed-PGP →

CSAF →

PDF →

Kenmerken

 • Buffer Over-read
 • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
 • Use After Free
 • Improper Input Validation
 • Integer Overflow or Wraparound
 • Buffer Copy without Checking Size of Input (‘Classic Buffer Overflow’)
 • Improper Validation of Consistency within Input
 • Use of Implicit Intent for Sensitive Communication
 • CWE-264
 • Improper Privilege Management
 • Concurrent Execution using Shared Resource with Improper Synchronization (‘Race Condition’)
 • Double Free
 • Improper Authentication
 • Improper Handling of Insufficient Permissions or Privileges
 • Use of Insufficiently Random Values
 • Improper Access Control
 • Improper Verification of Cryptographic Signature
 • Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer
 • CWE-371
 • Out-of-bounds Write

Omschrijving

Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Android. Een aanvaller kan deze kwetsbaarheden misbruiken om verhoogde rechten op een apparaat te verkrijgen, willekeurige code uit te voeren met systeemrechten, en toegang te krijgen tot gevoelige gegevens. Om succesvol misbruik te maken van deze kwetsbaarheden, moet de aanvaller het slachtoffer misleiden om een malafide app te installeren of een schadelijke link te volgen. De update adresseert ook kwetsbaarheden in closed-source componenten van Arm, Imagination Technologies, MediaTek en Qualcomm. Google heeft beperkte details verstrekt over de technische inhoud van deze kwetsbaarheden.

Bereik

Platforms Producten Versies

mobile_device
mobile_devices

google android
samsung mobile_devices

Oplossingen

Google heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor Android 12, 13, en 14 om de kwetsbaarheden te verhelpen. Samsung heeft vergelijkbare updates uitgebracht voor de Samsung Mobile Devices die door deze kwetsbaarheden zijn getroffen. Voor meer details, raadpleeg de volgende links:

CVE’s

Hieronder vindt u de lijst met de CVE’s die betrekking hebben op deze kwetsbaarheden:

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies.

De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.

Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.

Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl


Lees Hier de Laatste Updates uit Onze Securitylog