Beveiligingsadvies NCSC-2024-0285 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Azure

Kwetsbaarheden Verholpen in Microsoft Azure

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.

Advisory Details

Publicatie Kans Schade
Vandaag

Medium

Medium

NCSC-2024-0285 [1.00] Signed-PGP
Text,
CSAF
(sig),
PDF

Kenmerken van de Kwetsbaarheden

  • Numeric Truncation Error
  • Protection Mechanism Failure
  • Improper Link Resolution Before File Access (‘Link Following’)
  • Improper Neutralization of Input During Web Page Generation (‘Cross-site Scripting’)

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Azure-componenten. De kwetsbaarheden in kwestie stellen een kwaadwillende in staat om zich voor te doen als andere gebruiker, toegang te verkrijgen tot verhoogde rechten, en mogelijk willekeurige code uit te voeren. Sommige kwetsbaarheden bevinden zich in ontwikkel-tooling, die niet zondermeer voor ongeautoriseerde gebruikers toegankelijk is.

Rapportage van specifieke componenten:

  • Azure CycleCloud
  • Azure Network Watcher
  • Azure DevOps
  • Azure Kinect SDK

Bereik

Platforms Producten Versies

microsoft azure_cyclecloud_7.9.0
microsoft azure_cyclecloud_7.9.1
microsoft azure_cyclecloud_7.9.10
microsoft azure_cyclecloud_7.9.11
microsoft azure_cyclecloud_7.9.2
microsoft azure_cyclecloud_7.9.3
microsoft azure_cyclecloud_7.9.4
microsoft azure_cyclecloud_7.9.6
microsoft azure_cyclecloud_7.9.7
microsoft azure_cyclecloud_7.9.8
microsoft azure_cyclecloud_7.9.9
microsoft azure_cyclecloud_8.0.0
microsoft azure_cyclecloud_8.0.1
microsoft azure_cyclecloud_8.0.2
microsoft azure_cyclecloud_8.1.0
microsoft azure_cyclecloud_8.1.1
microsoft azure_cyclecloud_8.2.0
microsoft azure_cyclecloud_8.2.1
microsoft azure_cyclecloud_8.2.2
microsoft azure_cyclecloud_8.3.0
microsoft azure_cyclecloud_8.4.0
microsoft azure_cyclecloud_8.4.1
microsoft azure_cyclecloud_8.4.2
microsoft azure_cyclecloud_8.5.0
microsoft azure_cyclecloud_8.6.0
microsoft azure_devops_server_2022
microsoft azure_kinect_sdk
microsoft azure_network_watcher_vm_extension

7.9.0 – 7.9.1 – 7.9.10 – 7.9.5 – 7.9.11 – 7.9.2 – 7.9.3 – 7.9.4 – 7.9.6 – 7.9.7 – 7.8.9 – 7.9.9 – 8.0.0 – 8.0.1 – 8.0.2 – 8.1.0 – 8.1.1 – 8.2.0 – 8.2.1 – 8.2.2 – 8.3.0 – 8.4.0 – 8.4.1 – 8.4.2 – 8.5.0 – 8.6.0 – 20231128.1 – 1.0.0 – 1.4.3320.1

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. Wij raden u aan om deze updates zo snel mogelijk te installeren. Voor meer informatie over de kwetsbaarheden, installatie van de updates en eventuele workarounds, kunt u terecht op de volgende link.

CVE-nummers

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.

Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl


Lees Hier de Laatste Updates uit Onze Securitylog