Beveiligingsadvies NCSC-2024-0287 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Fortinet

Kwetsbaarheden verholpen in Fortinet

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.

Publicatie Kans Schade
vandaag

medium

high

NCSC-2024-0287 [1.00] Signed-PGP →
Text,
CSAF
(sig),
PDF

Overzicht van de Kwetsbaarheden

Fortinet heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in de volgende producten: FortiAIOps, FortiPortal, FortiWeb en FortiExtender. De meest opvallende kwetsbaarheden zijn:

Gedetailleerde Omschrijving

Fortinet heeft de volgende kwetsbaarheden geïdentificeerd en opgelost:

  • Authorization Bypass Through User-Controlled Key
  • Improper Certificate Validation
  • Insufficient Session Expiration
  • Improper Access Control
  • Insertion of Sensitive Information into Log File
  • Improper Neutralization of Formula Elements in a CSV File

Fortinet FortiExtender: Dit apparaat ondersteunt internetverbindingen via 4G en 5G. De kwetsbaarheid CVE-2024-23663 kan door kwaadwillenden worden misbruikt om verhoogde rechten te verkrijgen via HTTP-verzoeken.

FortiAIOps (versie 2.0.0): Dit platform ondersteunt netwerkverkeer door middel van kunstmatige intelligentie en machine learning. De kwetsbaarheid CVE-2024-27782 kan misbruikt worden om ongeautoriseerde verzoeken in te dienen met gestolen sessietokens. De kwetsbaarheid CVE-2024-27784 kan misbruikt worden om gevoelige data in te zien als de aanvaller geauthenticeerd is op FortiAIOps.

Betrokken Platforms, Producten en Versies

Platforms Producten Versies
Fortinet FortiAIOps, FortiExtender, FortiPortal, FortiWeb 2.0.0 – 7.2.1, 6.3.0 – 7.2.1

Oplossingen

Fortinet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie en downloadlinks, bezoek:

CVE’s

De volgende CVE’s zijn gerelateerd aan deze kwetsbaarheden:

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.

Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.

Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Een beveiligingsadvies wordt door het NCSC gepubliceerd naar aanleiding van een recent gevonden kwetsbaarheid of geconstateerde dreiging. In een beveiligingsadvies staat de beschrijving, de mogelijke gevolgen en mogelijke oplossingen van de kwetsbaarheid of dreiging.

Mitigerende maatregel beschikbaar op advisories.ncsc.nl


Lees Hier de Laatste Updates uit Onze Securitylog