Geen minister voor Digitale Zaken in het nieuwe kabinet

Microsoft Security

Teleurstelling over het Uitblijven van een Minister van Digitale Zaken in het Nieuwe Kabinet

Context en Achtergrond

Het recente nieuws dat het nieuwe kabinet geen minister van Digitale Zaken zal hebben, heeft geleid tot teleurstelling bij experts en diverse organisaties. Dit beleidsonderdeel was prominent opgenomen in het verkiezingsprogramma van de BoerBurgerBeweging (BBB), maar heeft het uiteindelijk niet gehaald. Een van de voorstanders van een aparte ministerpost is Rikky van Osch, voorzitter van het Adviescollege ICT-toetsing. Hij merkte op dat de afwezigheid van een minister van Digitale Zaken "erg jammer en een gemiste kans" is. Van Osch benadrukt dat een minister met het juiste mandaat meer doorzettingsmacht heeft om noodzakelijke maatregelen te treffen. Dit is volgens hem cruciaal, gezien de omvangrijke en complexe ICT-problemen waarmee de overheid te maken heeft.

Het Pleidooi voor een Minister van Digitale Zaken

In januari van dit jaar stuurde het Adviescollege ICT-toetsing een uitgebreide brief aan informateur Plasterk. Het adviescollege pleitte hierin krachtig voor de benoeming van een minister voor Digitale Zaken. In de brief werd gesteld dat een kabinet met een volledig toegewijde minister voor digitale kwesties zou laten zien dat de overheid het belang van digitalisering zonder enig voorbehoud erkent. Bovendien zou dit talentvolle ICT-professionals inspireren om bij te dragen aan een sterke, wendbare en betrouwbare digitale infrastructuur binnen de overheid.

Complexiteit van Digitalisering bij de Rijksoverheid

Het Adviescollege benadrukt de complexiteit en de omvang van de digitaliseringsactiviteiten binnen de rijksoverheid. Deze complexiteit komt voort uit het grote aantal belanghebbenden, gebruikers, gegevens, afhankelijkheden en benodigde functionaliteiten. De betrouwbaarheidseisen zijn zeer hoog en worden steeds strenger. Dit is van vitaal belang omdat fouten in ICT-systemen grote gevolgen kunnen hebben voor het persoonlijke leven van burgers. De overheid moet altijd transparant kunnen uitleggen wat ze doet, waarom ze dat doet en hoe ze dat doet. Een minister voor Digitale Zaken zou ervoor kunnen zorgen dat de toekomstbestendigheid van de ICT-infrastructuur van de overheid wordt gewaarborgd, digitale innovatie wordt gestimuleerd en er duidelijke regie wordt gevoerd.

Reacties uit de Maatschappij

Volgens Maartje Knaap van Bits of Freedom wordt er momenteel niet op het hoogste niveau naar digitale kwesties gekeken, wat volgens haar een gemiste kans is. Tegen de achtergrond van de huidige ontwikkelingen, waar tech-giganten zoals Google, Amazon en Microsoft zich snel blijven ontwikkelen, is deze overheidsfunctie van toenemend belang.

Hoewel er geen minister voor Digitale Zaken komt, is er wel besloten om een staatssecretaris voor Digitalisering aan te stellen. Deze functie zal onder het ministerie van Binnenlandse Zaken vallen en zal worden vervuld door een lid van de PVV.

Conclusie

Het ontbreken van een minister van Digitale Zaken in het nieuwe kabinet wordt gezien als een gemiste kans om de digitaliseringsproblemen van de overheid effectief aan te pakken. Terwijl de benoeming van een staatssecretaris voor Digitalisering een stap in de goede richting is, blijft de vraag of dit voldoende zal zijn om de complexe digitale uitdagingen effectief aan te pakken. Het debat over de beste manier om digitalisering binnen de overheid te beheren en te stimuleren blijft voorlopig nog bestaan.

Met deze ontwikkelingen wordt nogmaals benadrukt hoe kritiek het is om aandacht en middelen te blijven steken in de digitalisering van de overheid, zodat deze kan meegroeien met de veranderende digitale wereld en de bijbehorende uitdagingen aankan.


Lees Hier de Laatste Updates uit Onze Securitylog
Bron: Security.nl