GroenLinks-PvdA wil het gebruik van Amerikaanse cloudservices door de overheid beperken

Microsoft Security

Waarom Nederlandse Overheidsdata Weg bij Amerikaanse Clouddiensten Moet

Het gebruik van Amerikaanse clouddiensten door de Nederlandse Rijksoverheid is een heet hangijzer. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann benadrukt het belang van soevereiniteit en vertrouwelijkheid voor Nederland. Zij uitte haar bezorgdheid tegenover BNR, en pleit voor een debat in de Tweede Kamer over deze kwestie.

Risico voor Nationale Veiligheid

Volgens de denktank Clingendael, die eerder dit jaar waarschuwde, heeft de Amerikaanse overheid via clouddiensten van giganten zoals Google en Microsoft toegang tot e-mails van Nederlandse overheden en vitale bedrijven. Dit vormt een aanzienlijk risico voor de nationale veiligheid van Nederland. Kathmann beschouwt dit als een duidelijke bedreiging voor de autonomie en veiligheid van het land.

Potentiële Migratie naar Microsoft Cloud

Kathmann heeft ‘serieuze signalen’ ontvangen dat het Shared Service Center ICT van de Rijksoverheid overweegt te migreren naar Microsofts cloudomgeving. Dit zou betekenen dat zeven ministeries en vijftigduizend ambtenaren gebruik zouden maken van de diensten van deze Amerikaanse cloudprovider. Kathmann vindt deze ontwikkeling zorgwekkend en roept op tot onmiddellijke stopzetting van de migratie. Ze stelt dat deze stap desastreuze gevolgen kan hebben voor de vertrouwelijkheid en de integriteit van overheidsdata.

Strategische Autonomie en Nationale Veiligheid

Kathmann benadrukt dat het geen sciencefiction is dat de Amerikaanse overheid data die via clouddiensten wordt opgeslagen tegen Nederland kan gebruiken. Ze wijst op een discrepantie tussen het beleid en de praktijk: “Al ons beleid is gericht op strategische autonomie, maar in dit dossier stroken de woorden niet met de daden.” Volgens haar kunnen Amerikaanse instanties meekijken met vertrouwelijke gesprekken tussen Kamerleden, ambtenaren en ministers. Dit ondermijnt de strategische autonomie die Nederland nastreeft.

Stopzetting van Amerikanisering van Digitale Diensten

De politiek wil ook de overmatige afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven tegengaan bij de aanbesteding van digitale diensten. Kathmann stelt dat het naïef is om te denken dat we alles met Microsoft zouden moeten doen. Ze zei: “Dat je zegt ‘we doen niets meer met Microsoft’ zou een beetje naïef zijn, maar het is nog veel naïever om te denken dat we alles met Microsoft moeten doen.”

Plenair Debat over Digitale Soevereiniteit

Vorige week wilde Kathmann deze zaak plenair agenderen, maar ze miste op één zetel na de noodzakelijke meerderheid van 76 zetels. Vandaag hoopt ze op meer succes. Als ze voldoende steun krijgt, zal er een plenair debat komen over de mogelijke uitbesteding van digitale diensten van de ministeries. “De onderste steen moet hier boven. We moeten voorkomen dat er beslissingen worden genomen die niet kunnen worden teruggedraaid,” aldus Kathmann.

Reactie van Microsoft

Microsoft reageert op de zorgen door te stellen dat het haar diensten aanbiedt volgens de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Bron: Security.nl