Privacystichting dient klacht in tegen Microsoft over Microsoft 365 Education

Microsoft Security

Privacyklachten over Microsoft 365 Education door noyb

De privacystichting noyb heeft verschillende privacyklachten ingediend bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder met betrekking tot het gebruik van Microsoft 365 Education. Volgens noyb schendt Microsoft de privacy van kinderen. De klachten richten zich voornamelijk op de manier waarop Microsoft verantwoordelijkheden afschuift naar scholen en het gebrek aan transparantie in hun beleid.

Verantwoordelijkheid en controle

Microsoft stelt dat scholen fungeren als de ‘controller’ van hun data, wat inhoudt dat scholen verantwoordelijk zijn voor de bescherming en verwerking van deze data. Echter, volgens noyb hebben scholen in werkelijkheid geen controle over de systemen die Microsoft aanbiedt. Dit stelt de scholen in een lastige positie waarin zij de verantwoordelijkheid dragen zonder de benodigde middelen om deze verantwoordelijkheid effectief uit te voeren.

“In het huidige systeem dat Microsoft aan scholen oplegt, moeten scholen Microsoft auditen of instructies geven over hoe ze de data van leerlingen moeten verwerken. Iedereen weet dat dergelijke contractuele overeenkomsten losstaan ​​van de werkelijkheid. Dit is niets meer dan een poging om de verantwoordelijkheid voor de data van kinderen zo ver mogelijk van Microsoft af te schuiven,” aldus noyb-advocaat Maartje de Graaf.

Gebrek aan transparantie en privacybeleid

Noyb benadrukt het gebrek aan transparantie in het privacybeleid van Microsoft 365 Education. Er zijn zorgen dat Microsoft kinderen in het geheim volgt door het plaatsen van cookies zonder geldige grondslag voor deze gegevensverwerking. “Onze analyse van de datastromen is zeer zorgwekkend. Microsoft 365 Education lijkt gebruikers te volgen, ongeacht hun leeftijd. Deze werkwijze raakt waarschijnlijk honderdduizenden leerlingen in de EU. Autoriteiten moeten in actie komen om de rechten van minderjarigen te handhaven,” aldus de privacystichting.

Oproep tot onderzoek

Noyb heeft de Oostenrijkse privacytoezichthouder verzocht om een onderzoek in te stellen naar welke data door Microsoft 365 Education wordt verwerkt. Volgens de privacystichting is het momenteel onduidelijk welke gegevens precies worden verzameld en verwerkt. Zowel eigen onderzoek van noyb als documentatie van Microsoft zelf hebben hier geen afdoende duidelijkheid over kunnen geven. Bovendien blijft Microsoft achter bij het voldoen aan inzageverzoeken betreffende de opgeslagen data.

Verdere stappen en verzoek om boete

Naast het verzoek tot onderzoek, wil noyb ook dat de Oostenrijkse toezichthouder een boete oplegt aan Microsoft. De stichting hoopt daarmee een signaal af te geven dat de privacyrechten van kinderen serieus genomen moeten worden en dat bedrijven die deze rechten schenden, verantwoordelijk gehouden dienen te worden.


Bron: Security.nl